"Enter"a basıp içeriğe geçin

Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı Bütçeye Takıldı 19.12.2019

Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı Bütçeye Takıldı!

Nasıl takıldıysa takıldı, çok iyi oldu.

Tasarının şimdilerde başka takımda top sektiren eski bakan Ömer Dinçer zamanında Ziya Selçuk’un da içinde olduğu bir ekip tarafından hazırlandığının kanıtlarını göstereceğim.

            2011 yılında “memurlar.net” sitesinde yer alan “18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Yapıldı” haberine göre çalıştaya katılanlar arasında Ziya Selçuk var. Bugün konuştuğumuz kanun o çalıştayda kotarılan rapordur.

Ömer Dinçer’in davetiyle çalıştaya katılanlar arasında 38.sırada kamuoyunun yakından bildiği ENSAR VAKFI bulunmaktaydı.

“memurlar.net/common/news/documents/210592/ulusal_ogretmen_stratejisi_calistayi.pdf”

Katılanlar içerisinde kamuoyuna tanıdık gelen çok sayıda isim ve kurum vardı:

            38.sırada, Hulusi Yiğit, Ensar Vakfı

67.sırada, Servet Özdemir, Gazi Ün. (Hüseyin Çelik’in İlköğretim Genel Müdürü)

110.sırada, Ziya Selçuk: Gazi Ün.

112.sırada, Emin Karip: Talim Terbiye Kurulu Başkanı

176.sırada, Batuhan Aydagül: ERG Direktörü

142.sırada, Osman Çakır: Ak Parti Düzce Mv.

218.sırada, Mehmet Altan, Star Gazetesi

130.sırada, Pervin Türk, Habertürk gazetesi

144.sırada, Abbas Güçlü, Milliyet Gazetesi

            233.sırada, Mahmut Övür: Sabah Gazetesi

104.sırada, İhsan Özçukurlu, MEV Başkanı

İmam Hatip Mezunlar Derneği

İstanbul Gönüllü eğitimciler Derneği

Genç Hayat Vakfı Mütevelli Heyeti

Öğretmen Akademisi Vakfı

Eğitim-Sen

Eğitim-Bir Sen

Türk Eğitim Sen

Demokratik Eğitim Sendikası bu çalıştaya bizzat katılmamış, ancak DES başkanı Gürkan Avcı bu çalıştaya verdiği desteği internetten duyurmuştur.

….

Memur-Sen’in destekleyen tutumu:

http://www.memursen.org.tr/ulusal-ogretmen-stratejisi-calistayindan-onemli-oneriler-cikti-1

Memur-Sen sitesinde çalıştay konuları arasında `Öğretmenlerin Mali ve Özlük Hakları`nı koymamasınedeniyle eleştiri yer aldı. Oysa katılarak destekledikleri bu çalıştayda öğretmeni tamamen ücretli köle statüsüne getiren, sendika diye bir şeyin yer almadığı bir sisteme geçiş yasası hazırlanıyordu.

……..

“Öğretmenlik Meslek Kanunu” Öğretmen Strateji Belgesinin diğer adıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağıbugüne kadarustaca kamuoyundan kaçırılmış, üzerinde hiç konuşulmamış, 2023 sonuna kadar TBMM’den geçirilmek üzere bilinmeyen bir tarihe kadar rafa kaldırılmıştır. Bugüne AK Parti hükümetlerinde görev yapmış Milli Eğitim Bakanları tarafından hazırlanmış olmasına karşın, yine AK Parti tarafından 2020 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı bir süreçte rafa kaldırılmıştır.

Bakan ZİYA SELÇUK’un Bakan İSMET YILMAZ’dan devraldığı bu yasa taslağı Aralık 2019 TBMM bütçe görüşmelerinde meclise getirilmek istendiyse de bütçe verilmediği için bu dosya açılamamıştır. Bir gün yeniden emrivakilerle, örneğin toplu geçirilen torba kanunların içinde, vb şeytani yollarla geçirileceği akla gelmelidir.

…….

Eski bakanlara teşekkürle başlayan rapor

Aşağıda okuyacağınız raporun önsözünde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (2017) bu dosyayı hazırlayan eski bakanlara, Ömer Dinçer’e ve Nabi Avcı’ya teşekkür etmektedir:

“Bu belgenin oluşmasında emeği geçen önceki Millî Eğitim Bakanları Prof. Dr. Ömer DİNÇER ve Prof. Dr. Nabi AVCI başta olmak üzere tüm siyasetçi, akademisyen, eğitimci ve bürokratlara sürece verdikleri katkılar ve emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor; öğretmenlik mesleğinin toplum içerisindeki konumunun daha da güçlendiği, öğretmenlerimizin daha mutlu ve üretken oldukları, öğrencilerimize daha kaliteli eğitim imkânlarının sunulduğu bir Türkiye arzusuyla hazırlanan bu belgenin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

            Teşekkür edilen Ömer Dinçer’in 2011’de Antalya’da gerçekleştirdiği Öğretmen Stratejisi Çalıştayının sonuç raporunu hazırlayanlar arasında Ziya Selçuk da var.

            (İlgi: Bakanlık Makamına, 28.10.2011 tarih ve …./2867 sayılı Genel Müdür Ömer Balıbey imzalı onay yazısından.)

Ömer Balıbey: MEB Öğretmen Yetiştirme Gnl.Müd.

Mustafa Safran: Gazi Eğitim Fak.

Birol Ekici: MEB Müsteşar Yrd.

Yüksel Kavak: Hacettepe Ün.Eğitim Fak.

Ziya Selçuk: Gazi Eğ.Fak.

Hülya Yalçınkaya: MEB Öğretmen Yetiştirme çalışanı

Mehmet Özcan: MEB Öğretmen Yetiştirme

Batuhan Aydagül: Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Aytuğ Şaşmaz: Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Alper Dinçer: Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Kayhan Karlı: Öğretmen Akademisi Vakfı İstanbul

Ercin Kimmet: Öğretmen Akademisi Vakfı İstanbul

Burcu Güngör Cabbar: Öğretmen Akademisi Vakfı İstanbul

Adnan Boyacı: Anadolu Ün.Eğitim Fak.

(mahiye.com, Mayana Kitaplığı, Okulda Zihin Terörü, s.131)

……..

            “ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ 2017-2023”

 Bakan İsmet Yılmaz’ın önsözüyle dağıtılan bu dosya 2017 tarihiyle “ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: keban.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13005335_YYretmen_Strateji_Belgesi_2017_-_2023.pdf

            2017-2023 yılları arasında yürürlüğe girmek üzere düzenlenen bu Strateji Belgesinin 2011 Antalya Çalıştayında ortaya konulan görüşler doğrultusunda hazırlandığını “Yönetici Özeti” başlıklı bölümde okuyoruz:

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu belge, Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen “Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı”nda ortaya konulan görüşler doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, farklı bakanlıklardan bürokratlar, akademisyenler, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma toplantıları sonucunda hazırlanmıştır.”

“Mevcut belgede öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin olarak “öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim” olmak üzere altı temel bileşen belirlenmiş; bu bileşenlerle ilgili amaçlar ile bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedef ve eylemlere yer verilmiştir.

Belgede tartışılan amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedefler aşağıda sıralanmıştır.

1. Amaç:

Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak Bu amaçla ilişkili hedefler; 

*Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek

*Üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek

2. Amaç:

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak Bu amaçla ilişkili hedefler; 

*Öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir

performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek 

*Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak

3. Amaç:

Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek Bu amaçla ilişkili hedefler; 

*Öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirmek

* Öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek

*Kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre iyileştirici tedbirler almak

* Kariyer ve ödüllendirme sistemini geliştirmek”

            ……

            Eğitim Fakülteleri yerine Öğretmen Akademisi kuruluyor…

Belgede yer alan aşağıdaki paragraf öğretmen olmak için eğitim fakültesi mezunu olmak şartını kaldırmaktadır.

“1.2. Hedef: Üniversite Mezunları Arasından Öğretmenlik Mesleğine En Uygun Olanları Seçmek

Öğretmenlik mesleğine kabul için ana kaynak eğitim fakültesi mezunları olmakla birlikte ihtiyaç duyulduğunda başka fakülte mezunları da, göreve başlamadan önce ilgili alanın eğitimine yönelik programları tamamlamak şartıyla, gerektiğinde öğretmen olarak istihdam edilebilmelidir.”

            “2.1. Hedef: Öğretmenlerin Gelişim İhtiyacını Tespit İçin Periyodik Olarak Yapılacak Bir Performans Değerlendirme Sistemini Hayata Geçirmek.”

ERG Sözcülerinin önerisi öğretmen gelişim sınavının beş yılda yapılması şeklindedir.

Bu kanunla getirilen öğretmen performans değerlendirme sisteminde “çoklu veri kaynağı” adı altında değerlendirmeye katılacak kişiler şöyledir:

Okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli gibi öğretmene en doğru ve objektif geri bildirim sağlayabilecek kimselerin de değerlendirmeye katıldığı, çoklu veri kaynağına dayanan ve Öğretmen Yeterliklerinin temel alındığı bir performans değerlendirme sistemi.”

…..

SONUÇ bölümünden…

Öğretmen Meslek Kanununa gerekçe olarak üç amaç özetlenmektedir:

1.Amaç:

YÜKSEK NİTELİKLİ İYİ YETİŞMİŞ VE MESLEĞE UYGUN BİREYLERİN ÖĞRETMEN OLARAK İSTİHDAMINI SAĞLAMAK

2.Amaç:

ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİ SÜREKLİ KILMAK

Bu amaçlayapılacak işler içerisinde, sertifikalı öğretmenlik okulu diyebileceğimiz, “20.Eylem: Öğretmen Akademilerinin Kurulması” maddesini görüyoruz. 

2011 Antalya Çalıştayının imzacıları listesinde İstanbul Öğretmen Akademisi Vakfı adıyla iki imza sahibi görüyoruz.

Ders başına sertifika vermek üzere açılacak olan bu akademinin adını (Öğretmen Akademisi Vakfı) kanun daha geçmeden yıllar önce, 2011 Antalya Çalıştayında Ömer Dinçer’in davetlisi olarak görebiliyoruz.

3.Amaç:

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ALGIYI İYİLEŞTİRMEK VE MESLEĞİN STATÜSÜNÜ GÜÇLENDİRMEK

Üçüncü amacın açıklamasında ise kadrolu öğretmenliği yok edecek olan ifade olarak sözleşmeli öğretmenliği kalıcılaştırmak kanun hükmü haline getirilmektedir: 

“Sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin modeli yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak geliştirmek için gereken hukuki ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.”

“Meslek statüsünü güçlendirmek adı altında “Öğretmenleri aynı kurumda uzun süre çalıştırmamak” gibi aileyi parçalamaya kadar varabilecek yeni hükümler içermektedir.

….

Değerli halkımıza ve Türk aydınlarına seslenmek istiyorum.

Bildiğimiz bütün eğitim kurallarına aykırı, çocuğu sosyal varlık kabul eden geleneklerimize ve öğretmen yetiştirme anlayışımıza tamamen ters, yeni bir eğitim sisteminin bütün taşları döşenmiş, kanun tasarısı hazırlanmış haldedir.

 Bu Kanun Tasarısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un masasında 2023 Vizyonu adı altında bekletilmektedir.

Ya Ziya Selçuk’a istifa et, o dosyayı da al git diyeceksiniz, ya da hiç şikâyet edip ağlamayacaksınız.

Bu kadar belgeyi önünüze koydum, oy verdiğiniz partilerin bu kanun karşısında neden suskun kaldığını da sormayacaksanız, sizi tarihe havale ediyorum. Bu kanuna bütçe vermeyerek meclise gelmesine set çekenlere teşekkür etmek düşer bana.

Siz ey Türk aydınları, sesime başını çevirenler!

En cahil anneler sizden daha cesaretle evlatlarına sahip çıkacaklardır, onlara güveniyorum.

Mahiye Morgül

19.12.2019

Bu yazı yorumlara kapalı.