"Enter"a basıp içeriğe geçin

Fırat Düzgüner Anısna

Arkeolog Fırat Düzgüner’i 4 Eylül 2011’de kaybettik.
Fırat Düzgüner’le 2009 yılında Antik Karadeniz’den başlayan fonetik yolculuğum sırasında Afrika’nın ortasında Atlas dağında karşılaşmıştık.
Bana çalışmalarıma kaynak oluşturacak basılmamış yazılarını ve basılmış kitaplarından bölümler gönderdi. Paylaşmayı severdi, ben de onun bana gönderdiği bu dosyaları okurlarımla paylaşacağım. Sitemde ona bir köşe ayırdım.Yazılarını yayınlamak için eşi İnci Hanımdan izin isterim diye düşündüm, çok üzgünüm artık o numaralarda başkaları karşıma çıkıyor.Işıklar içinde uyusunlar. M.M.

2009 Yılı İtibariyle Öz geçmişi

1973 yılında, İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Prehistorya-Ön Asya bölümlerinden, Arif Müfid Mansel, Jale İnan, Aşkıdil Akarca, Rudolf Naumann, Halet Çambel, Ufuk Esin, Muhibbe Darga, Refik Duru gibi değerli hocaların öğrencisi olarak mezun oldu.

1971-73 yılları arasında, Afif Erzen başkanlığındaki Van-Çavuştepe ve Hırkanis kazılarıyla çevre Urartu merkezlerindeki yüzey araştırmaları ve Ainos’taki (Enez) KlasikYunan kazılarında çalıştı. Bu arada, Van Kalesi ve iskelesinde yaptığı çalışmalarında Rudolf Naumann’ın asistanlığını yaptı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki çalışmaları sırasında, pek çok temel kazıları yanında kurtarma kazılarında çalıştı: Pendik (1992); İnceğiz Maltepe Nekropolü (1992-1994), Khalke Sarayı’nın bir bölümü olan Triklinos Kandidat (Adaylar Triklinosu, 1997-1998); Pittakia Bölgesi’nde Khalke Sarayı’nın bulunduğu Sultanahmet Eski Cezaevi Bahçesi (1999-2000). 1998-1999 yıllarında, aynı müze tarafından Cankurtaran Parsel/38’deki kurtarma kazısına başkanlık etti.

2003 yılında emekli oldu. Halen, İstanbul’un Byzantion ve Bizans dönemleri ile Uzak Doğu Tokar kültürleri, Nuh tufanı, Mısır, Ön Asya, “yurt ve praitorion”, piramit, çember taşlar üzerindeki mimari çalışmalarını sürdürmektedir.

Başlıca çalışmaları:

Kitap:

 • Düzgüner, F. (2004) Iustinianus Dönemi’nde İstanbul’da Yapılar, Procopius’un Birinci Kitabı’nın Analizi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. [Ref. Dumbarton Oaks, Cataloged October 2008. Harvard University, Hollis Catalog- Hollis Number: 009566556 (NA370.D89 2004- Fine Arts FAL-LC NA370.D89 2004). New Titles /Library/Dumbarton Oaks: (www.doaks.org/library/new_titles.htm-110k)].

 

Makaleler:

 •  Pasinli, A.; Gökyıldırım, T.; Birgili, T.; Düzgüner, F. (1994) “İnceğiz Maltepe Nekropolü 1992 Yılı Kurtarma Kazısı”, IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları , s.339-356.
 • Pasinli, A.: Gökyıldırım, T.; Düzgüner, F. (1995) “İnceğiz-Maltepe Nekropolü 1993 Yılı Kurtarma Kazısı”, V. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, s.345-364.
 • Düzgüner, F. (2002) “Anaplous ve Prookhthoi’de Yeni Buluntular, Hagia Maria Hodegetria ve Nea Ekklesia (Mesakepion) Kiliseleri”, Efsanelerden Günümüze İstanbul/I, Annual Supplement of Arkeoloji ve Sanat Magazine, s.32-50.
 • Düzgüner, F.; Akay, B. (2003) “Prookhthoi’de Yeni Buluntular”, Yapı, Mimarlık Kültür Sanat, Sayı: 294, s.92-96.
 • Düzgüner, F. (2005) “İstanbul Sultanahmet’te Bizans’ın Ünlü Bakır Kapı’sı ve Iustinianus Sütunu”, mimar.ist, Sayı: 17, s.85-93.
 • Düzgüner, F. ( 2005) “Byzantion’un Yedi Eko Kulesi ve Uç Kaleler”, mimar.ist, Sayı: 18, s.109-117.
 • Düzgüner, F. (2006) “Ayasofya’nın Mimarisi ve Kubbesinin Tanımı”, mimar.ist, Sayı: 19, s.89-95.
 • Düzgüner, F. (2006) “İstanbul’da Güneş’in (Helios) Sarayı: Boukoleon”, Arkeoloji ve
  Sanat Dergisi
  , Sayı: 121, s.73-92.
 • Düzgüner, F. (2006) “İstanbul Sultanahmet’te Bizans Dönemi Saray, Anıt ve
  Limanları ile Altyapı Çalışmaları”, mimar.ist, Sayı: 20, s.89-98.
 • Düzgüner, F. (2006) “Byzantion Dönemi’ndeki Kurgusuyla Bir Anadolu Mucizesi: İstanbul”, mimar.ist, Sayı: 21, s.91-102.
 • Düzgüner, F. (2007) “Yurt, Praitorion, Kilise ve Cami Mimarisi İlişkileriyle Volkanlar”, mimar.ist, Sayı.23, s.77-89
 • Düzgüner, F. (2007) “Constantinus’un Okyanus Biçimli Forumu ve İmparatorluk Köprüsü”, mimar.ist. Sayı: 24, s.94-101.
 • Düzgüner, F. (2007) “Yedikule (Brakhiolion) Kapitolü”, Yapı Kültür Sanat, Sayı: 309 (2007), s.112; (www.yapidergisi.com/makaleler.aspx).
 • Düzgüner, F. (2007) “Altın Kapı Meryem Kilisesi ve Silivrikapı Kutsal Ayazma Suyu”, mimar.ist. Sayı: 25, s.104-110.
 • Düzgüner, F. (2007) “Bir Güneş (Ateş Kültü) Tapınağı: Pantheon”, mimar.ist, Sayı: 26, s.104-110.
 • Düzgüner, F. (2008) “İmparatorluk Köprüsü Sütunları Sultanahmet Camii’nde Hâlâ Yaşıyor”, mimar.ist, Sayı: 27, s.90-96.
 • Düzgüner, F. (2008) “Yurt ve Piramit Mimarisinin Kökeni: Yangshao Kültürü”, mimar.ist, Sayı:28, s.102-110.
 • Düzgüner, F (2008) “İstanbul’da Okeanos’la Tethys’in Kızı Tykhe’nin Forumu: Forum Constantini II”, mimar.ist, Sayı: 30, s.77-83.
 • Düzgüner, F. (2009) “Aklanmayı Hak Eden Tarihçimiz: Herodotos”, www.Hermetics.org
 • Düzgüner, F. (2009) “Pandora’nın Kutusu”, www.Hermetics.org
 • Düzgüner, F. (2009) “Yazılıkaya’da Etilerin (Aith’ler= Eth’ler= Yanıklar) Kem (Khem) Sembolleri”, www.hermetics.org/etiler.html-
 • Düzgüner, F. (2009) “Yurt, Praitorion, Kilise ve Cami Mimarisi İlişkileriyle Volkanlar”, www.hermetics.org/yurtlar.html-

 

İletişim:

Adres: Bahçelerarası Sok. Çolakoğlu Apt. No: 33/1, B. Blok, Bostancı-Kadıköy-İST.
Sevgili değerli Türk Arkeologu Fırat Düzgüner.
Artık bu adreste kimse yok. Sizi ve yolumuz Afrika’nın ortasında kesiştiğinde aldığım moral desteği hiç unutmayacağım.

 

Bazı Eserleri


Day of the dead

Fırat Düzgüner KARIZ 1

Fırat Düzgüner, GÖBEKLİ TEPE

Fırat Düzgüner, Odise 2

Fırat Düzgüner, Tufan II-a

Fırat Düzgüner, Tufan III-a

Fırat Düzgüner, Yazılıkaya, Kyklops

Stonehenge