"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dikkat Yoğunlaştırma Oyunları Kursu

Eğitim Görevlisi: Mahiye Morgül

         Katılımcılar: Altındağ ilçesinde görevli özel sınıf öğretmenleri

         Kurs Süresi: 5 hafta, toplam  20 saat

         Ders Süresi: 4 saat

         Katılımcı Sayısı: 20-25 öğretmen

                   1.Hafta:

         Tanışma oyunları:

                   -İsimleri ipe dizme

                   -Beden çalgılarıyla ritmik isim söyleme

                   -İsim ekleme, çıkarma

                   -Dairede  şefin komutuna  uyma

                   -Konsere gittim, kiminle

                   -Dairede el vurarak isim yürütme

                   -İki tarafa isim yürütme

                   -Beden çalgılarıyla 2’li 3’lü 4’lü isim tartımları (ebenin doğaçlamasını taklit)

                   -“Sis dağı” türküsüyle horona davet

                   2.Hafta:

         Devinim oyunları:

                   -Tefle eş zamanlı el çırpma

                   -Müziğin sustuğu yerde eşine dokunma

                   -Anahtar sözcükte devinme

                            a-Aşure öyküsünde

                            b-“Okula başladık” şarkısında

                            c-“Neşeli günler” şarkısında (Nota isimlerinde)

                            d-Öykünün kahramanında (önerilen öyküyle)

                            e- “Bir kedi iki kedi” şarkısında, sayılarda

                   -Saatin tik tak’larını bedene yansıtma (“Saat” şarkısıyla)

                   3.Hafta:

Güven ve Duyuları çalıştırma oyunları:

-İkili eşlerle, eşini kör dolaştırma (Omuzdan, elden, parmaktan tutarak)

-Eşini sese yönlendirme

-Eşini sandalyeler arasında dolaştırma

         -Dairede arkasındaki sesi alma

         -Şefi tahmin etme

         -Birlikte dalga olma, dalgayı büyütme küçültme

                   -Kuklama ses ver

                   -Ters oturuşlu dairede pozu yürütme

                   4.Hafta:

         Duyu-Devinim-Bellek Kayıt oyunları:

                   -Mekanda saklı objeyi arama

                   -Sesin yönünü bulma

                   -Kuklanın iplerini kontrol etme

                   -Düşsel orkestra (Ellerim başımda şarkısına ekleme)

                   -Kardan adama kim ne taktı

                   -İzciyi giydir

                   -Örtü altındaki objeleri dokunarak tahmin etme

                   -Objeleri grupla sıralama

                   -Kim konuştu, kim sustu (Vokal sesle, çalgılarla)

                   -Arkadaşını sesinden bilme (kim eklendi, eklenme ve susma sırasını bilme)

                   -Kapatılan kartları çalma  (3-4-5-6 şehir adı ekleme)

5.Hafta:

         Grup oyunları:

                   -Oyun tekerlemelerinden yararlanma, “O piti piti” ile iletişim

                   -Grubun tınısını yakalama (koro tınısı elde etme)

                   -Sözcük yutma

                   -Kendi grubuyla buluşma (Seçtiği hayvan sesiyle, ritimle, ezgiyle)

                   -Oyunun kuralını bulma (23 Nisan şarkısıyla)

                    -Kendi oyununa kendin kural belirle

                   -Halk oyunlarıyla kaynaşma (Nare,Tini mini hanım)

                   -Anıtkabir seramonisi

                   Değerlendirme sohbeti ve yapılan etkinlikler üzerine görüşlerin alınması