"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yardımcı Doçentlik Kalkarsa Eğitimin Kalitesi Düşer

             Yardımcı Doçentlik Kalkarsa Eğitimin Kalitesi Düşer

Sayın Cumhurbaşkanı Marmara Üniversitesinde dün yaptığı konuşmada, “yardımcı doçentlik ile ilgili çeşitli şikayetler aldığını; yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu ve bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek bir düzenleme yapılması için YÖK Başkanına talimat verdiğini ve büyük ihtimalle önümüzdeki hafta sorunun parlamentoda çözüleceğini” bildirdi… (13.1.2018)

Buna akademik çevreler ne diyor, henüz bir ses duymadık. Emekli Prof. Dr. Süleyman Çelik (GATA VE OMÜ E. Öğreti Üyesi) bir yazı gönderdi, “öğretim üyesi seviyesi çok düşecek” diyor. Bir bölümünü buraya alıyorum.

          “Öyle anlaşılıyor ki işte bunlar gibi yeterli araştırma ve yayın yapmadığı için doçent olamayan yıllanmış yardımcı doçentler, Sayın Cumhurbaşkanı’nı yanıltmışlar. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanı’nın dünkü direktifi üzerine YÖK Başkanlığınca hazırlanmış olan yasa değişikliğine baktığımızda tembelliğe pirim verildiğini ve artık doçentliğin siyasi bir karar olacağını görüyoruz. Yabancı dil baraj puanı düşürülmüş ve daha önemlisi sözlü ve uygulamalı sınav kaldırılmıştır. Bu durum akademisyenlerin ve dolayısıyla yüksek öğretimin kalitesinin daha da aşağılara düşmesine neden olacaktır.

        YÖK Başkanlığının, bu gerçekleri söyleyerek Sayın Cumhurbaşkanı’nı aydınlatması gerekirken hemen doçent olmayı kolaylaştıran bir yasa değişikliği hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na göndermiş olması çok düşündürücüdür. Oysa aynı konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı, “bilim demek özgür bir zihin demektir… Bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz profesör de olsanız bir hiçsiniz, çok farklı reklamınız da olsa bir hiçsinsiniz. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur” demiştir.

         Üniversitelerde herkes biliyor ki bazı kişiler hiçbir çalışmaya katılmadıkları ve araştırmaya hiçbir katkıları olmadığı halde, ahbap çavuş ilişkisi yoluyla adlarını yayınlara yazdırabilmektedirler. Tarikat ve cemaat mensupları bu konuda çok becerikli olup birbirlerini çok iyi tanıdıkları için aralarında sürekli paslaşırlar. Özellikle FETÖ’cülerin bu konuda çok becerikli oldukları, bir yandan yalakalık yaparak ve kendilerini gizleyerek çok güzel araştırmalar yapan çalışkan bir gruba yamanmaya çalışır, bir yandan da aralarında üniversiteler arası bağlantılar kurarlardı. Bu şekilde örneğin, Samsun’daki bir kişinin Erzurum’da, Şanlıurfa’daki bir kişinin Zonguldak’ta yapılmış yayınlara adlarını yazdırdıklarını herkes bilmektedir. Diğer tarikat ve cemaat mensupları da bu konuda becerikli ve örgütlüdürler. Sözlü sınavlarda bu sahtekârlıklar kolayca anlaşılabiliniyordu. Sadece eser incelemesi ile yetinilecek olunursa bu kişiler hiç emek sarf etmeden, yattıkları yerden doçent, ardından da profesör olacaklardır.

          Eğitimin kalitesinin düşürülmesi bir ülkeye ve ulusa yapılabilecek en büyük kötülük, hatta ihanettir. Kalitesiz kişilerin profesör olması üniversitelerimizi, müderrislerinin bir üçgenin iç açılarının toplamını bilmediği, Osmanlı’nın çöküş dönemindeki medreselere dönüştürecektir.”

Prof.Süleyman Çelik yazısını böyle bitiriyor ve şimdi söz sırası bende.
Sayın hocamıza bir düzeltme yapayım, Cumhurbaşkanı yanıltılıyor değil, bu son direktifin kaynağında GATS 1995 Tansu Çiller taahhütnamesi vardır, o anlaşmanın gereği yapılıyor.

Ve ekleyeyim; kaliteli öğretim üyesi de bildiğini öğretemez hale getirildi, çünkü karşısına anlattığını anlayacak öğrenci gelmiyor!

Yıllardır yazdığım buydu. Sıra size gelecek, orda öyle oturmayın, sınav ücreti almak için susuyorsunuz, kadro almak için susuyorsunuz, araştırma yapacak vakit bile bırakmıyorlar size, alttan gelen öğrenci her yıl daha geri seviyede geliyor, bildiğinizi de öğretemiyorsunuz…
Sırada başka ne var, ona bakalım. Eğitim ağacının dallarını aşağıdan yukarı doğru budayarak ilerliyorlar, sıra tepeye geldiğinde artık bu ağaç gölge vermiyor, kökünden keselim diyecekler, ki “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabına yazdığı önsözde TTK başkanı Alpaslan Durmuş bunu da programa aldıklarını gösterdi.

Hiçbir öğretim üyesi 2005’den beri alttan gelen öğrenciye bildiklerini anlatamıyor. Özellikle Mühendislik Fakülteleri, yıllardır çırak bile çıkartamıyor. Okuduğunu anlamayan seviyeyle fakülteye gidiyor bu çocuklar, bilimsel iki cümle kurup konuşamıyorlar. Öğrenci seviyesi çok düşük gelince hoca da iniyor aşağıya. Artık durumu yasayla dengelemek, hocanın seviyesini düşürmek gerekiyordu, formül hazırdı, uygulanıyor.

“Bu anayasa size fazla” dedikleri gibi.
“Bu elbise bu bedene bol geliyor” dedikleri gibi.
Bu hocalar bize fazla geliyor, demeleri an meselesi.

2007’lerin ünlü Abant toplantılarının kayıplara karışmış profesörü Eser Karakaş’ı hatırlayalım; eğitim reformu beraberinde eş zamanlı değişimler gerektiriyor, değişimin önünde direnç noktaları var, demişti hani. O direnç noktalarından biri de nitelikli öğretim üyeleriydi. Önce araştırma görevlilerini hallettiler, sıra geldi yardımcı doçentliğe, ya sonra…

Hatırlayalım;”Üç tane iyi fakülten olur, bize yeter.”
Hatırlayalım; “Eğitilmiş %5 bize yeter.”

Ve şimdi;
2005’den beri, tüm eğitim basamaklarında dengesiz, tutarsız ve ayağı yere basmayan paramparça müfredatlarla çocuklarımıza zihin terörü estirilirken, özellikle bundan pay alan eğitim fakülteleri ve susmalarının karşılığında aldıkları unvanları artık kaybedecek olanlar, nasıl direnecekler?

Ders kitapları üzerinden çocuklarımızın akıl ve ruh sağlığına karşı işlenmiş bir suçtan artık söz etmenin vakti gelmiştir. Birkaç yıldan beri 10 yaş erkek çocukların denge bozukluğundan, 10 yaş kız çocukların ise nedensiz (aslında nedeni belli) korkulardan psikologlara götürüldüğü bir süreç yaşıyoruz.
O zaman, gelsin önümüze kara kitap:

TCK, Kasten yaralama
Madde 86-
(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Kasten yaralama suçunun;
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

            Değerli anne babalar,
  Çocuklarınızı psikologlara götürmekten yorgun düştüğünüz halde şikâyet etmekten korkuyorsunuz. Çocuklarınıza karşı okulda “kasten yaralama” suçu işlenmektedir. Elbette ortada bir ihanet suçu olmasaydı çocuklarınız bu hale gelmezdi. Türk Ceza Yasası size savcılıklara suç duyurusunda bulunmanız için açık kapı veriyor.

Çocuğunu eğitilsin diye okula götürüp okuldan sonra psikologlara taşıyan veliler, kendi adınızı, çocuğunuzun adını vermeyin bana, götürdüğünüz psikologun adını da vermeyin, tamam da, yaşadığınız sorunu savcılığa suç duyurusu yapın, lütfen. Savcılar bizzat mağdur olanların şikâyetlerini bekliyor. Ancak TCK Madde 86/3 suçun işlenmesi halinde “şikâyet aranmaksızın” demektedir; bu maddeyle herkes bu suçun işlendiğini, toplum olarak bu suçun işlenmesinden hepimiz mağdur olacağımız için, savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Bulunalım.

Prof.Süleyman Çelik’in sözüyle bitirelim:
“Eğitimin kalitesinin düşürülmesi bir ülkeye ve ulusa yapılabilecek en büyük kötülük, hatta ihanettir.”

Mahiye Morgül
14.1.2018

Bu yazı yorumlara kapalı.