"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bu Gerekçeli Beraat Kararı Bir Hukuk Zaferidir 8.1.2019

Bu Gerekçeli Beraat Karar Bir Hukuk Zaferidir

 

25 Aralık 2018 günü yeniden hakim karşısına çıktım ve hakkımda beraat kararı verildi. Gerekçeli beraat kararının tarafıma gönderilmesini bekliyordum, geldi.

Hakkımda açılan hakaret davasının hangi gerekçeyle beraatle sonuçlandığı hukuk adına tarihi önemdedir. Çünkü gerekçeli kararda “kamu görevlisini eleştirmek hakaret değildir” denmektedir.

Beraat kararının gerekçesini okurlarımla paylaşmak istiyorum, çünkü benzer şekilde açılan “kamu görevlisine hakaret” davalarında emsal teşkil edecektir.

….

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Sanık savunması, belgeler ve tüm dosya kapsamından, sanık Mahiye Morgül’ün, “Sözgazetesi.org” isimli ınternet sitesinden 03/04/2017 tarihinde “Tek Adam Modeli” başlıklı yazısında; “Bizde bu şirketin benzeri EDAM var. Programı oradan satın alıp, içeriğini, çizimleri, karakterlerini burada koyacak olan Alparslan Durmuş, AKP’nin getirdiği TTK Başkanıdır. Karakter eğitimi de bunların ana reklamıdır. İnsan ruhlu değil, canavar ruhlu insan yetiştirme, cani karakteri beyne işleme, örnek toplum önderlerini değersizleştirme, var olanları hafızadan silme işi bunların ana eğitim programıdır. Talim Terbiyenin yeni başına getirilen Alparslan Durmuş ise bu işin görevlisidir. Kurduğu EDAM Eğitim Şirketi bu adamındır.” şeklinde sözlerle MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı olan katılana görevi nedeniyle yazılı iletiyle alenen hakaret suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması talep edilmiş ise de yazının içeriğinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim programına yönelik eleştiri bulunduğu, katılanın ise bu eğitim programının düzenlenmesinden görevli kamu görevlisi olan kişi olduğu, bu eleştirilere katlanma ve tahammül etmesinin demokratik yaşam biçiminin gereği olduğu, yazının Anayasa’da yer alan düşünce hürriyeti kapsamında kaldığı, AİHM kararlarında da bu şekilde rahatsız edici sözler içeren eleştirilerin dahi düşünce hürriyeti kapsamında bulunup, suç teşkil eden herhangi bir yönünün bulunmadığının açıklandığı, Devletimizin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve AİHM’nin yargı yetkisini kabul ettiği, kamu görevlilerine yönelik eleştirilerinin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’nin koymuş olduğu kıstaslar içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, bu açıdan sanığın yazısındaki içeriğin katılana yönelik hakaret içermediği ve üzerine atılı suçun unsurları yönünden oluşmadığı anlaşılmakla beraatine karar vermek gerekmiştir.”

 

Değerli okurlarıma mahkemeye sunduğumuz bir belgeden söz etmek isterim. Alpaslan Durmuş Talim Terbiye Başkanı olarak göreve getirildiği 16 Temmuz 2016 tarihinden bir ay önce EDAM şirketinin başkanlığından ayrılmış, başkanlığı eşine devretmiş ve şirketin hissedarı olarak devam etmiş olup bu belge ticaret sicil kaydından mahkemeye tarafımızdan sunulmuştur. Son duruşmaya hiçbir mazeret beyan etmeden gelmeyen avukatları muhtemeldir ki mahkeme dosyasına koyduğumuz bu belgeyi görmekten rahatsız olmuşlar ve kaybedeceklerini anladıkları duruşmaya gelmemişlerdir.

 

Hukukun üstünlüğü işte budur. Bu karar bir hukuk zaferidir, halkımıza hayırlı olsun.

Bizzat mahkemeye gelerek omuz veren tüm dostlarıma, yaptıkları muhteşem savunmalarla böyle bir karar için hakimin elini güçlendiren değerli avukatlarım Neslihan Özfidan ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’na ve ayrıca Odatv yazarı sevgili arkadaşım Müyesser Yıldız’a sonsuz teşekkür ediyorum.

 

Mahiye Morgül /8.1.2019

Bu yazı yorumlara kapalı.