"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ayasofya’da Türk Damgası Umay Ana

Gündem Ayasofya’nın yeni statüsü olduğunda artık kubbesindeki Umay Ana meleğini yazmanın zamanı geldi diye düşünmüştüm ve Türk Mitolojisinde Umay Ana üzerine yayınlanmış yazıları taramıştım. Gündem değişti fakat, Ayasofya biz Türkler için tarihi olarak ibadethane olmaktan çok daha büyük bir değer taşımaktadır, asıl bunu gündem yapmak gerekir. Bu nedenle bu konuda yaptığım araştırmayı okurlarımla paylaşmaya karar verdim.

Öncelikle Nuray Bilgili’ye Selçuklu nakışlarındaki Huma Kuşu motiflerini erişime koyduğu için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemizde Selçukludan (1071’den) önce Türk varlığına kendilerini kapatmış olanlara Selçuklunun da kendinden binlerce yıl önceki Türk motiflerini kullandığını ispatlamış oldu. Ben de yazımda Ayasofya’dan beri Anadolu’da binlerce yıllık kesintisiz Türk varlığını göstermek istiyorum.

            Semboller gerçeği göstermek için en uygun ipucudur. Farklı coğrafyalarda farklı adları olsa da sembol aynı olunca isim farkı önemli değildir.

Araştırmamı yazıya dökmeye sıra gelene kadar gündem değişti, Ayasofya unutuldu. Merak edenler için şimdilik Umay Ana resimlerini yayınlayan sitelerin adreslerini ve birkaç resim verip Rize için önemli bir konuya geçeceğim.

Selçuklu yıldızı ortasında elinde kutsal AND içme kasesiyle Umay Ana:https://tr.pinterest.com/pin/436215913886890610/


Selçuklu seramiklerinde Umay Ana Heykeli

Hz.Muhammed’in mitolojik atı Burak’ın başı Umay Analı tasvir edilmiştir.

turkkozmolojisi.com sitesinde Umay Analı Kutsal Ant Kasesi görülmeye değerdir.

Selçuklu aynasının arkasında Umay Ana… Dikkat! AYNA adında Ay Ana var!

Altay dağlarında bulunmuştur.


İran Havayollarının sembolü ve Persepolis’te Huma Kuşu…

Konya’da yüz yıl sonra ziyaretçilere açılan bir türbede bulunan Umay Ana nakışları ilgi çekiyor. Bu konuda arama yapıldığında görselleri karşınıza gelebiliyor, üzgünüm ki ben buraya taşıyamadım. “Yüz yıldır kapalı türbe açıldı” yazarak görsellerde arama yapınız.

Ayakları hiç yere değmeden sürekli uçabilen tek kuş olan Huma Kuşu’nun bu özelliği nedeniyle diğer adı Cennet Kuşudur. Komagene olarak bilinen krallığın “durağı uçmak olmuş” Oğuzlu krallarının heykellerinin Kaya Mezarlarının olduğu yerin adı gırtlak farkıyla HOMA CANLAR Yeri’dir. Sümerce MA’nın Kuşu! Erzurum türkülerinden tanıdığımız yükseklerden seslenen efsane Huma kuşumuz odur.

Türk mitolojisinin ana karakteri olduğu açıktır. Onu Artemis gibi AYOPA/AYANA ve AYIŞIĞI/AYUŞA ünvanlı kraliçemizin anısına yaptığımız Ayasofya Bilimevinde tavana nakşetmemizden daha doğal ne olabilirdi ki!


Bu tasvirden çok şey okunabilir, örneğin denizden karşıya geçmekte olan atlıların koruyucusu olan UMAY ANA, gibi.   Başı üzerindeki Çift Başlı Kartalın mesajı, kartal gibi uzun ömürlü, tek eşli, bir yastıkta kocamak duasıdır.
Ayasofya’nın Umay Anası

Ayasofya’daki Umay Ananın gözleri ona bakana bakıyor, tıpkı Gaziantep Belkıs /Oğuzbeli “Zeu-gma /Huma Işığı” adlı mozaik resimdeki AYİSE gibi. Mozaik resimdeki Umay Ana Gaziantep mozaik müzesinde sergilenmektedir; Nemrut dağındaki Huma Canların sevgili Aisesi İSİAS’ın tasviri olmalıdır.

Çok yakından insanın gözlerine bakıyor… Bu bakışların fotoğraf makinesi icat olmadan iki bin beş yüz yıl önce dev büyüklükte bir kubbeye nakşedildiğini sanat eğitimi kitaplarına koymak lazım. Bu resmin böyle bir kubbede yapılabilmesi için geometri bilgisinin de ne kadar yüksek olması gerektiğini ayrıca anlatmak gerekir.

Ayasofya’nın Umay Anası
Gaziantep Belkıs/Oğuzbeli’nin Umay Anası

Ve aşağıda HUMA KUŞU’nu tarihin en eski imparatorluğunun devlet armasında görüyoruz. Üç Noktayı tutan Huma Kuşu. Kutsal kasede içilen AND’ın (süte damlatılan üç damla kan) Üç Noktası Akmenid OĞUZLU İmparatoru Kuruş’un devlet armasında, şu üç noktayı aklından çıkarmayacağına dair yemindir: İYİLİKLE DÜŞÜN – İYİLİKLE KONUŞ – İYİ İŞLER YAP, ancak asla tefeciden borç almayacaksın, aksi halde bu yeminine sadık kalamaz borç kölesi olursun. Bu yasağı Pers imparatoru Oğuzoğlu Büyük Kuruş MÖ.29 Ekim 535’de altın silindir üzerine yazarak dünyaya ilan etti. Kuruş’un soyundan gelen bir çok kral ve ayrıca İslam Peygamberi Hz.Muhammed bu yemini unutanlara hatırlatmıştır.

Bu tarih ilk insan hakları bildirisi olarak bugün UNESCO tarafından onaylanmıştır! Ancak dışarıdan borç alan ülkelerin hali bugün de içler acısı olmaya devam ediyor.

Özbekistan devlet armasında sağa bakan Huma Kuşu diğer Oğuzlu sembollerinin ortasındadır. Osmanlı devletinin yüce divanı olan Divanı HUMAYUN da devlet kapısında devam eden Türk halkını koruma geleneğini ifade için yeterlidir.

Nemrut Dağı civarında Ley enerji hatları üzerinde kurulan gökbilimevleriyle ünlü ARSA- MEİA (Kutlu Umay) ve Arsames (Kutlu Ay) şehirleri Romalı komutanlar tarafından defalarca saldırıya uğramış ve tarihten silinmişlerdir. Korbula MS.70’de Tigranagarta bilim şehri Hasuni Kayaevlerini, Şamsat ve Gerger’i, işbirlikçi Septimus Seferius ise MS.193’de, defalarca saldırdı yerle bir ettiler. Seferius aynı tarihte İstanbul’u 2 yıl aç susuz bırakarak teslim almış, Ayasofya’yı İskender’in babası 2.Filip’in tarumar etmesinden üç yüz yıl sonra 193’de bir kere daha zulme uğratmıştır.

Nemrut Komagene’ye dönersek. Buralar Ley enerji hatalarının da geçtiği yerler olmalıdır, çünkü burada gökbilimi yapıldığının ipuçları Horoskoplu Arslan heykelindedir. Bu tepedeki Uygur başlıklı Oğuzanalı (Kos) beylerin kaya heykellerine Huma Canları denilmektedir. Anne tarafından Başoğuzlu Orhun (Kerkin) Atası Eubadore VI.Mitridate’nın soyundan gelirler. Keza MİTRİ-DATE, yerel Zaza dilinde “Ay Tanrısı MİTRA VERDİ” anlamındadır ve MİTRA Direniş kültünün de babası kabul edilir.  

İnternette Umay Ana Ararken…

Hz. YUŞA Türbesiyle Karşılaştım ve Hüseyin Güngör ile Tanıştım

 İnternette “İstanbul Boğazındaki Gizli Geçit” (Hüseyin Güngör ile Derin Sırlar) başlıklı bir yayına rastladım. Beykoz’da YUŞA Türbesi ve KIRKLAR KALESİ yan yanaydı. Rize’de de AYANE ile Kırklar Köyü yan yanadır. İlgiyle izledim. Yazışma adresi veriyordu, ben de kendisine yazdım. Sonra o da bana döndü, Rizeli okurlarımla paylaşmam gereken şeyler söyledi. Aşağıda Hüseyin Güngör ile bu yazışmamızı okuyacaksınız.

“Araştırma merakınız ipuçlarını takip etmeniz beni heyecanlandırdı. Örneğin Yıldızların izdüşümü Sirius beni ilgilendirdi çünkü gökbilimci Ariştarkos ailesinden 1.Darius Oğuz beni ilgilendiriyor. Sirahoz tepesine adı verilen oğlu SERHAZ (Kserkses) MÖ.480 de Atina’ya sefere giderken Beykoz’dan atlarla karşıya geçişini seyrettiği tahtı orada kuruldu, ki, Çerkez Sarayı Beykozda ünlü Osmanlı sarayına kız vermeleriyle de ünlüdür. NOKTA.

1.Darius, eşi Ayana Artemis ile beraber EYÜP’te otağ kurdu. BEY-KOZ (Oğuz Beyi) dan geçtiler, orada kaldılar. İnek geçişi dedikleri de TOROS’un namıdır. Rize’de kraliçe Artemis’in kaya mezarı da AYANE tepesindedir.

1.Darius’un kaya mezarı Rize’de Sirahoz tepesindedir, artık bilinsin de sit alanı ilan edilsin, çünkü buraları ajanlar ve kaçakçılar delik deşik etmeye devam ediyor.

Artemis onuruna yapılan Aya-Sofi bilimevinde UMAY ANA meleği var. Oranın kurucularını bize söylüyor. Onlar, Bilim Şehri olsun diye Pers Kafkas kökenli inanışı AY / MİZ-BİZ olan, Anati-Miz, Farsçası BİCANİ bilgeler için kuruldu. Oradan Üsküdar’a boğazın altında geçit olduğunu duyardım, doğruluğuna inanıyorum, çünkü her ayaklanmada Galatanın tefeci bankerleri (Venedik-Ceneviz) önce Ayasofya’yı yaktırdılar, bizim İSKİTDOR (Üsküdar) Oğuz atlıları (Koz Yatağı, Bey-koz’dan) denizi atlarıyla geçerek Ayasofya’yı kurtardılar. Bir yangın daha olursa Oğuz atlılarının alttan geçmesi için yapılmış olacağını düşünüyorum.

Adımın anlamı UMAY ANA, bana Rize’de evde MAYE (Mahiye yazılmasına bakmayın) denir, Kars’ta bana MAYA derler. UMAY Ana Türk mitolojisinin baş karakteri, koruyucu AY-Ana ve hatta BACI-KA(Gök Bacı/MAÇ-KACI) SÜMELA/KİBELE ile örtüşüyor. Doğu Karadeniz antik KOLKHİS, MİLETOS olup sembolü Çarkıfelek, yani Kutsal Döngü Samanyolu, Şaman(!) Yolu (Bilgeliği) olarak baktığımızda Hüseyin beyin Artvinli olmasına şaşırmadım.

“Hüseyin Bey, Yuşa Hazretleri orada ruhu yaşayan AYUŞA’nın anısını yaşatmak için oraya yerleşmiş olmasın? AYUŞA, AYŞA, AYİŞE, AY-İSE dönüşerek gider AY ANA Artemis’e, sağdan okuyuşla İSİA adıyla Nemrut’ta da onu buluruz. Bakın, ben de Rize’ye döndüm, Mayana Kültürevi yaptım, büyüdüğüm bu aristokrak mahallenin atalarını yaşatmak için 70 yaşımda döndüm geldim. Töremizde bu var, döner yaşatırız.

Nisan 2020’de geldiğimde korona da bahane oldu kaldım, Rizeli Kuvayi Milliye Kahramanlarını Mahalle ve Köylerine göre listeleme işine başladım ve şu anda afişimiz hazır, ofset baskı bitti, isteyene armağan ediyorum, isteyene link verebilirim kendisi indirir afiş (40×60) yapabilir. 32 kahramanla en fazla gazi Rize’de İslampaşa Mahallesinden çıktı. Bir de kemençeyle Kuvvacı Destanı besteledim . 30 Ağustos günü afişin bitişini ve Zafer Bayramını kutlamaya Mayana Kültürevime gelenlere hediye dağıtacağım. Sizi de beklerim. Selamlar. Mahiye”

Hüseyin Güngör’ün cevap mektubu:

“Değerli Mahiye Hanım

Öncelikle çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler sayesinde bizleri aydınlattınız. En kısa süre de yazılarınızı mutlaka okuyacağım ve daha da bilgileneceğimi biliyorum. Bahsettiğiniz Rize  Ay Ana tepesiyle ilgili çalışma başlatıp bölgenin sit alanı ilan edilmesi için en kısa sürede tamamlayacağım.

Saygılarımızla / Hüseyin GÜNGÖR”

2.mektup

“Bana döndüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Sit alanı ilan edilmesi gereken sadece AYANE Tepesi değil, bir de SİRAHOZ tepesi var. Başoğuzlu kralımız 1.Darius orada. Bu tepeden 3 yıldan beri paraşütle atlama yapılıyor. İnternetten görebilirsiniz.

Artvin ve çevresinin eski adı OĞUZELİ’dir. (Bir de Gaziantep bölgesine Oğuzeli denir.) Sirakoz, Sirkas, Serhaz sesdeştirler ve SER (Baş) KOZ (Okhus) açılımı bizim antik kimliğimizi verir. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sevgiyle sağlıkla… Mahiye Morgül”

 “Kıymetli Hocam

Şu an bütün videolarınızı izliyorum.  VI Mitradate sizden dinleyince mutluluktan yerimde duramadım, Hatta Kurul kalesinde yaptığımız araştırmada kaya üzerinde hayat ağacı motifini görünce bunlar Türk boyundan başkası değil dediğim de benimle yakın tanıdıklarım dahil dalga geçtiler. 

Sizinle birlikte Kerkinitis’i görmek ve orada bulunmak bundan sonra ki tek hedefim. Ve bunun için tüm bağlantılarımı kullanacağım ve İnşaAllah  gideceğiz.

Diğer yerlere gelince oraları içinde hemen harekete geçip sit alanı için ne gerekiyorsa ben ve ekibim bunu yapacağız.

Sizi tanımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm yazılarınızı ve yayınlarınızı takip ettikten sonra sizi ziyarete geleceğim.

Değerli Hocam 

Ayrıca bir kaç bölgede Türk piramitlerine rastladım. Özellikle yayınlamadım talan ederler yok ederler korkusundan. Araştırmalarım tamamlandıktan sonra tescil edilir ve korunacağına emin olursam mutlaka yayınlayacağım. Saygılarımla. Hüseyin Güngör”

Sevgili okurlarıma Hüseyin Güngör’ün videolarını öneriyorum. Şimdi Rizelilerin onu tanımasının zamanıdır.

M.Morgül /20.8.2020 /Rize

Bu yazı yorumlara kapalı.